Mogućnosti plaćanja i informacije

Aquatico prihvaća kreditne kartice Visa/Mastercard/American Express, Paypal, Apple Pay, Google Pay, Visa Checkout i bankovne transfere, kao i druge opcije.

 


NAPOMENA - Aquatico ne prihvaća novčane uputnice, osobne ili bankovne čekove. Takve uplate će biti vraćene kupcima.

 

 

Metode Plačanja

Aquatico prihvaća sljedeće kreditne kartice i alternativne načine plaćanja za online.

Bankovnog transfera

Aquatico prihvaća izravne bankovne prijenose za domaće i međunarodne narudžbe. Aquatico će oduzeti 3% od ukupne narudžbe za bankovno plaćanje. Nalozi za bankovni prijenos ne mogu se obraditi online i moraju se poslati putem e-pošte. Dobit ćete broj narudžbe i pojedinosti o bankovnom prijenosu putem e-pošte. Aquatico obično prima domaće bankovne doznake isti radni dan. Međunarodni bankovni prijenosi mogu potrajati dulje ovisno o vašoj banci. Za plaćanje narudžbe bankovnom doznakom, kontaktirajte nas info@aquaticowatch.com